הוא לא שומע כלום אחותי, עוד אחד עם הכתפורים האלה באוזניים