פוסטים

אח שלי, כולם יורדים מבשר ואנחנו שותקים כמו דגים